YKS TYT Matematik Karekök Yayınları 1. Ve 2. Kitap Analizi

YKS TYT Matematik Karekök Yayınları 1. Ve 2. Kitap Analizi

Kitaplarında akıl yürütmeyi, analiz ve sentez yapmayı geliştirmeyi  hedefleyen Matematik Öğretmeni Muharrem DUŞ tarafından kaleme alınan bu iki kitap orta düzeyde kitaplardır. Modüler Piramit Sistemi isimli eğitim modelini yayınlarında kullanarak pratik yöntem ve teorik yöntemin örtüşmesini baz almıştır. Birinci kitap 542 sayfa olup, Doğal Sayılarda Ve Tam Sayılarda Dört İşlem ünitesiyle başlayıp Fonksiyon ünitesiyle son buluyor. İkinci kitap ise 504 sayfa olup, Oran Orantı ünitesiyle başlayıp Parabol ünitesiyle son buluyor. Kitaplar arasında konular dışında hiçbir fark yoktur. Sadece bir kitapta sayfa sayısının fazla olması istenmediğinden dolayı, konular farklı iki kitaba düzenli bir şekilde dağıtılmıştır.  Kitabın başlangıcında, kitap içerisindeki bölümlerle ilgili bilgiler veriliyor ve her ünite için kazanımlar belirtiliyor. Kitabın sayfaları düzenli biçimde kullanılmış olup, her sayfaya bir köşetaşı sorusu, açıklamalı çözümü ve 4 tane alıştırma soruları yazılmıştır. Bu şekilde örnek soru ve akabinde benzer sorularla pekiştirmeye dayalı oluşu sezgiselliği ön plana çıkarıyor. Çünkü soruların çözümüyle ilgili örnek sorudaki gidişattan yardım alınabilir. Böylelikle soru pekiştirmeleri daha da sağlamlaştırılmış olunur. Köşetaşları ve alıştırma soruları arasındaki bağ kolaydan zora doğru ilerlemektedir. Kolay olan soruyu özümsedikten sonra zorlanan sorular için akıl yürütmek kolaylaşıyor. Köşe taşlarındaki soruların çözümünde görselliğe ve şematik anlatıma başvurulmuş olması soru çözümünü anlamayı kolaylaştırıyor. Fakat alıştırma sorularının bu şekilde çözülmesi için ekstra bir not defterine veya kağıda ihtiyaç duyulabilir. Konu anlatımı, sorular üzerinden yapılmış olup çok detaya yer verilmemiştir. Bu yüzden sadece konu anlatımına ihtiyaç duyanlar için yeterli bir kaynak olmayacaktır. Fakat, zaten elinde konu anlatımı çalışabileceği kaynak kitabı olanlar sonrasında direkt bu kitaba geçiş yaparak konu anlatımını sorularla pekiştirebilir. Kitapların Karekök Yayınları’ndan çıkmış olması ister istemez bir sempati oluşturuyor. Şimdiye kadar bu yayıneviyle ilgili hep olumlu geri dönüşler aldım. Gerçek anlamda öğrencinin kendi seviyesini anlama ve buna yönelik çalışmalar yapmaya yardımcı kaynaklar barındırıyor. Eğer iyi bir temeliniz olduğunu düşünmüyorsanız sizi biraz zorlayıp, temelinizi sağlamlaştırıp netlerinizi arttırmaya yardımcı olabilecek kaynaklardan. Soruların özgünlüğü ve kaliteli oluşu kesinlikle en büyük artılarından. Üniversiteye giriş sınavı dışında okul müfredatına uygun olup, okuldaki matematik sınavlarına da yardımcı olacaktır. Seviyesi ne olursa olsun mutlaka her öğrencinin bir şekilde faydalanabileceği kaynaklar olduğunu düşünüyorum.  Her ünitenin sonunda konuyla ilgili tarama testi, konu testi ve ÖSYS soruları mevcut. Test sayılarının farklılık göstermesiyle birlikte, pratik yapmak için yeteri miktarda soru var. ÖSYS soruları, daha önceki sınavlarda konuyla ilgili ne tür soruların çıkmış olduğuna dair fikir veriyor. Ve böylelikle sınavda buna benzer sorularla karşılaşıldığında çözüp çözememe ihtimalimizi öngörmüş olup, yeterince hazırlık yapmış olmaya epey yardımcı oluyor. Soru çözümlerine online platformlardan (Youtube gibi) ulaşmak oldukça mümkündür.  Tek başına yeterli olmayacak bir kitap fakat biraz daha zor seviyedeki kaynaklara geçmeden kullanıldığında oldukça işe yarayacaktır.